בת מצווה
<p align="center"><font color="#000000"></font><a href="http://www.caliente.co.il/" target="blank"><font color="#000000">www.caliente.co.il</font></a></p>
קליאנטה החברה למוסיקה

טלפון : 03-6481667